Vaše rady a tipy > Dom a záhrada

Drevený prístrešok

napísal/a hrb, počet videní: 3512

Prístrešok pre auto je spoľahlivým riešením, ak nemáte kde schovať svojho štvornohého tátoša. Ochráni ho nielen pred prudkými lejakmi a krúpami, ale aj pred UV žiarením, ktoré dlhodobo poškodzuje povrch auta. Poskytuje dokonalé útočisko pre vozidlá a jeho realizácia je rýchla a pomerne lacná. Šikovní majstri si dokonca zvládnu postaviť prístrešok aj bez odbornej pomoci.

Výber miesta

Pred samotnou montážou prístrešku si dobre premyslite, či máte pre neho dostatok miesta. Podstatnou otázkou je aj to, pre koľko vozidiel ho budete budovať. ,,Štandardná dĺžka prístrešku pre jedno auto je 5 m, šírka 3 m a výška 2,8 m. Vždy je dobré myslieť na rezervu, ktorá by mala byť približne 1 m do dĺžky i šírky. Pod prístreškom tak budete môcť uskladniť bicykle, kosačku a iné náradie,“ radí Klička. Zabúdať by ste nemali ani na príjazdovú cestu, ktorá by mala byť ľahko prístupná. Pri parkovaní, a najmä cúvaní, určite oceníte, ak sa nebudete musieť predierať stiesneným priestorom. Myslieť by ste mali aj na ohlásenie stavby a stavebné povolenie. V prípade rozsiahlejších stavieb nad 25m2 sa tejto povinnosti nevyhnete. Spravidla platí, že povolenie na prístrešok dostanete jednoduchšie ako napríklad na výstavbu garáže. Ak prístrešok akokoľvek zasahuje susedný pozemok, nezabudnite susedov oboznámiť s vašim zámerom. Predídete tak zbytočným konfliktom v budúcnosti. Niekomu môže prekážať aj tieň, ktorý bude zacláňať časť pozemku, záhradu nebodaj susedný dom.

Ako si poradiť s jednoduchým prístreškom?

Pri stavbe dreveného prístrešku s pultovou strechou sa vždy riaďte podľa plánu, ktorý musí byť vopred navrhnutý. Dôležitý je základ, ktorý sa časom a vplyvom poveternostných podmienok nezačne štiepiť a ohrozovať celú stavbu. Pôdorys prístrešku starostlivo vymerajte. Ak ste si zaobstarali materiál, môžete začať s realizáciou. Ideálne je, ak vám potrebné prvky drevenej konštrukcie pripravia do požadovaných rozmerov už pri samotnej kúpe. V opačnom prípade sa riaďte plánom a všetky časti pred skracovaním a rezaním viackrát premerajte.

V prvom kroku si vyznačte miesta, v ktorých vykopete jamy na štyri základové pätky. Betónové pätky by mali siahať do nezamŕzajúcej hĺbky, teda minimálne do 60 cm pod zemou. Tým zabezpečíte, že stavba bude stabilná aj v zimných mesiacoch. Na dno vykopaných jám nasypte menšiu vrstvu štrku a zalejte ju betónom, do ktorého umiestnite oceľové kotviace prvky. Na ne neskôr nasuniete nosné stĺpy. Rozmiestneniu kotiev venujte veľkú pozornosť, starostlivo vymerajte ich umiestnenie a zafixujte, aby nestratili svoju polohu. Počkajte 4-5 dní, kým betón poriadne vyschne, až potom pokračujte v stavbe prístrešku.

V blízkosti miesta, kde bude prístrešok stáť, si zostavte predný a zadný rám. Pred samotnou montážou rámov vyvŕtajte do jednotlivých stĺpov otvor na kotviace prvky umiestnené v pätkách. Dbajte na to, aby boli zadné stĺpy minimálne o 10 centimetrov nižšie ako predné, aby ste zachovali dostatočný spád prístrešku. Rámy pozostávajú z dvoch stĺpov, dvoch vzpier a jednej väznice. Väznice pripevnite na hornú časť stĺpov. Medzi väznicu a stĺp vložte vzperu. Každé spojenie navzájom zaistite vždy minimálne na dvoch miestach z oboch strán. Nezabúdajte na prácu s vodováhou, pretože stĺpy s väznicou musia zvierať 90o uhol.

Rámy postavte na kotviace prvky v pätkách a priskrutkujte ich. Na vztýčené rámy umiestnite okrajové krokvy, ktoré spoja predný rám so zadným a pripevnite ich k väzniciam. Medzi takto nasadené okrajové krokvy a stĺpy vložte vzpery. Zaistite ich na dvoch miestach z každej strany. Ak vzpery presne zapadli, zostáva len skontrolovať, či sú väznice vodorovné. V prípade, že nezistíte žiadnu odchýlku, môžete na väznice pripevniť ostatné krokvy. Dbajte na to, aby boli medzi nimi rovnaké vzdialenosti.

Pripravenú konštrukciu môžete prekryť polykarbonátovými doskami.Komentáre