Skupiny

Skupiny - z


Skupiny Pomoc – Obsah
  1. Vysvetlenie základných pojmov
  2. Ako pridať na portál privátne video ?
  3. Ako vytvoriť skupinu ?
  4. Ako pridať video do skupiny ?
  5. Ako môžem mojich známych pozvať do skupiny ?
  6. Ako sa môžem stať členom skupiny ?

1. Vysvetlenie základných pojmov:

Skupina – komunita ľudí združených na základe spoločných záujmov (surfisti, cestovatelia, kulinári, ..) príbuzenských vzťahov (rodičia, súrodenci) alebo názorov na rôzne oblasti spoločenského života (vzťah k hudbe, k umeniu, astronómii …)

Člen skupiny – registrovaný užívateľ portálu www.akosatorobi.sk, ktorý sám požiada, alebo je pozvaný do skupiny. Členstvo v skupine je dobrovoľné – člen môže do skupiny vstúpiť a kedykoľvek vystúpiť. Je možné byť členom viacerích skupín.

Zakladateľ skupiny – registrovaný užívateľ portálu www.akosatorobi.sk, ktorý skupinu vytvorí ako prvý . V závislosti od typu skupiny (chránena, privátna) schvaľuje členstvo v skupine . Jeden zakladateľ môže vytvoriť viacero skupín.

2. Ako pridať na portál privátne video ?

Aby ste mohli zdieľať video so svojimi priateľmi len v rámci privátnej skupiny , musí byť ako „privátne“ definované už v procese pridávania na portál (upload) . Po stlačení tlačidla „Pridaj video“ sa na hlavnej stránke aktivuje proces pridania nového videa na portál. V 2. kroku definujete, či video bude verejné alebo privátne:

Ak zvolite „Verejné video“, bude prístupné všetkým užívateľom portálu. Ak zvolíte „Privátne video“ , bude prístupné len v rámci Vašej skupiny a všetkým ostatným užívateľom bude neprístupné.

3. Ako vytvoriť skupinu?

Pre vytvorenie skupiny sa musíte zaregistrovať (prihlásiť). Po prihlásení kliknite na ikonku „Skupiny“, ktorá sa nachádza v hlavnom menu.

Po kliknutí sa Vám zobrazia všetky vytvorené skupiny v rámci portálu www.akosatorobi.sk. V submenu vyberte sekciu alebo kliknite priamo na tlačidlo „Vytvoriť skupinu“.

Dostane sa na formulár, v ktorom musíte zadať:

Názov skupiny,

Kľúčové slová – jednoduché výrazy ktoré charakterizujú skupinu a umožnia jej rýchle vyhľadanie .

Popis skupiny, bližší popis ktorý vysvetlí obsah (zameranie) skupiny

URL adresa skupiny
(do tejto kolonky zadajte slovo, ktoré obsahuje 3-8 znakov. Napr. ak vytvárate skupinu pre surfistov, tak zadajte surfista a vaša skupina bude mať link http://new.akosatorobi.sk/group/surfista. )

Kategóriu, ktorá je najviac príbuzná vašej skupine

Typ skupiny:

  • Verejná – je prístupná pre všetkých užívateľov portálu a každý môže sledovať dianie v skupine. Jej členom sa môžete stať priamo bez schválenia zakladateľom skupiny
  • Chránená – čiastočná ochrana súkromia – členom skupiny sa môžete stať na vlastné požiadanie alebo na základe pozvania zakladateľa. Zakladateľ musí Vaše členstvo potvrdiť. Zakladateľ Vás môže kedykoľvek zo skupiny vyradiť alebo to môžete urobiť aj Vy sám. Ostatní užívatelia môžu vidieť členov skupiny, názvy a náhľadové obrázky k videám patriacim do skupiny. Samotné videá si ale nemôžu prezerať.(prehrávať).
  • Privátna – najvyššia ochrana súkromia – akékoľvek informácie o skupine (členovia, názvy, videá ) môžu vidieť len členovia skupiny. Členom privátnej skupiny sa môžete stať len na základe pozvania zakladateľa a až po schválení Vášho členstva zakladateľom. Ostatní užívatelia nemajú prístup ku žiadnym informáciám skupiny.

Zasielanie videí – v tejto časti si vyberiete ako chcete, aby členovia skupiny importovali videá: bez vášho schválenia len s vašim schválením iba Vy môžete pridávať videá do skupiny.

Ikona skupiny – Obrázok skupiny – môžte si zvoliť náhľadový obrázok z niektorého videa, ktorý sa stane aj obrázkom skupiny . Môžete ho vložít Vy alebo členovia skupiny.

4. Ako pridať video do skupiny ?

Do skupiny môžete priradiť len také video, ktoré bolo úspešne uploadované na portál www.akosatorobi.sk cez sekciu „Pošli video“ . Po prihlásení (registrácii) a výbere aktuálnej skupiny, video do skupiny pridáte kliknutím na ikonku „Priraď video“ vo vašej skupine.

Následne sa vám ukážu všetky videá, ktoré ste pridali na portál www.akosatorobi.sk, ak ste nepridali ešte žiadne video, návod ako to urobiť nájdete na “Ako vložiť vlastné video”:http://www.akosatorobi.sk/video/478/Ako-vložiť-vlastné-video-na-stránku-wwwakosatorobisk

Potom už len kliknete na ikonku „Pridať video“.

Takto môžete pridať video aj do iných skupín, ktorých ste sa stali členom. Pridať video je možné aj cez sekciu „Videá“, v ktorej sú zobrazené všetky videá, ktoré ste na portál www.akosatorobi.sk úspešne uploadovali.

5. Ako môžem mojich známych pozvať do skupiny?

Pozvať ľudí do skupiny môžete kliknutím na ikonku „Pozvať členov“,kde do formulára zadáte emailové adresy svojich známych. Ak zadávate viac emailových adries, oddeľte ich čiarkou. Následne môžete napísať správu pre vašich známych a kliknutím na „Pozvať členov“ pošlete túto správu na dané emailové adresy.

6. Ako sa môžem stať členom skupiny?

Ak inklinujete k niektorej skupine, môžete sa stať jej členom. Po prihlásení si vyberte skupinu, ktorej by ste sa chceli stať členom a kliknite na ikonku „Pripojiť sa

Pri verejných skupinách sa stávate členom automaticky, pri chránených a privátnych musíte počkať na schválenie zakladateľa, členom privátnej skupiny sa stanete len na pozvanie zakladateľa.

Nových členov, ktorí majú záujem sa pridať do vašej skupiny schvaľujete po kliknutí na ikonku „Členovia skupiny

Kde môžete člena schváliť alebo odstrániť.

Reklama